press conference

televizyonda canlı verilen basın konferansı
televizyonda verilen canlı basın konferansı
özel bir konu üzerinde olmayan basın konferansı
yayımlanmaması şartıyla yapılan basın toplantısı