previous question

  1. Sıfat : (Parlamentolarda) müzakere yeterliği önergesi.
    move to the previous question: müzakere yeterliği önergesi vermek.
gündemdeki bir sonraki soruyu ele almayı önermek Fiil