progressive abolition of restrictions

kısıtlamaların kademeli kaldırılması