property tax

(US) sigorta vergisi
genel emlak vergisi
taşınır ve taşınmaz bütün varlığı yükümlü yapan vergi
(US) genel emlak vergisi
emlak vergisi
gayrimenkul vergisi
emlak vergisi (arazi ve bina gibi taşınmazların değeri üzerinden alınan vergi
(Br) kendi dairesinde oturan mal sahibinin ödediği emlak vergisi
Emlak Vergisi Kanunu Özel Isim, Hukuk
(US) menkul eşyalardan alınan servet vergisi
emlak vergisi takdiri
emlak vergisi muafiyeti İsim, Muhasebe
(US) ödenecek emlak vergisi
emlak vergisi makbuzu
(US) emlak vergisi makbuzu
emlak vergisi değeri İsim, Muhasebe
mirastan alınan vergi
(US) mirastan alınan vergi
servet vergisi