(Fr) birinin koruması altında olan kimse
yüksek statüdeki birinden çıkar sağlayan kişi
başkası tarafından korunan/himaye edilen kimse. Kadın ise:
protégée. İsim