public corporation

  1. (US) kamu tüzel kişisi
  2. siyasi tüzel kişi
  3. kamu tüzel kişisi
  4. kamu kuruluşu
  5. (US) denetleyici çoğunluk hissesinin devlete ait olduğu bir şirket
(US) kamu hizmeti gören şirket veya tüzel kişi (gaz , su , elektrik vb hizmetleri sağlayan şirket
umumi hizmet müessesesi