public monopoly

  1. İsim kamu tekeli (PTT hizmetleri ile demiryolları gibi kamu hizmeti niteliğindeki devlet tekelleri
  2. kamu tekeli