public power

  1. bir devlet memuruna devlet tarafından verilen yetki
  2. hukukla ilgili bir kişiye devlet tarafından verilen yetki
elektrik gücü bölgesi