kakmak Fiil
bir seviyeye çıkarmak Fiil
çıkmaza sürüklemek, bozguna uğratmak.
kalabalığı geri itmek Fiil
işi ifrata vardırmak Fiil
iş o kerteye gelince, durum ciddîleşirse, bıçak kemiğe dayanırsa.
saldırıya geçmek Fiil
iş o kerteye gelince, durum ciddîleşirse, bıçak kemiğe dayanırsa.