put a price on

bir tabloya fiyat koymak Fiil
her bir malın üzerine bir fiyat koymak Fiil
her malın üzerine bir fiyat koymak Fiil
değer/paha biçmek, para ile ölçmek.
You can't put a price on friendship.
bir asgari fiyat biçmek Fiil
bir tabloya fiyat koymak Fiil
satış fiyatı (satın aldığı mallar için müşterinin ödeyeceği peşin fiyat ; sabit satış fiyatı ; satış
fiyatını yazmak ; satış fiyatlarını koymak ; satı