put one's affairs in order

  1. Fiil işlerine çekidüzen vermek
  2. Fiil işlerini hale yola koymak