put one's finger on sb's weak spot

  1. Fiil parmağını hassas noktaya basmak
  2. Fiil parmağını birinin zayıf noktasına basmak