put one's finger on

  1. keşfetmek, teşhis etmek, bulmak, (üstüne) parmak basmak.