quick ratio

  1. likidite oranı
  2. mevcut borçlar ile mevcut likit değerler arasındaki oran
pazarlanabilir menkul değerler İsim
alacaklar gibi likiditesi yüksek varlıkların kısa vadeli borçlara oranı
(US) kasa