quiet diplomacy

  1. sessiz diplomasi (olayların arkasında sessizce gösterilen çabalar
  2. sessiz diplomasi