quit business

  1. Fiil işi bırakmak
  2. Fiil işinıbırakmak
  3. Fiil işini terk etmek