razor blade

tıraş makinesi ve traş bıçağı (ucuz tıraş makinesi ve pahalı tıraş bıçağı gibi , bir değiştirme öğesi
gerektiren ürünler için uygulanan fiyatlandırma