redemption notice

  1. hisse senetleri itfa edilmekte olan hissedarlara gönderilen ihbarname