refer a matter to sb

meseleyi birinin yargısına havale etmek Fiil