regain control

  1. Fiil kontrolü yeniden ele geçirmek
  2. Fiil yeniden kontrolü elde etmek
  3. Fiil kontrolu yeniden ele geçirmek