1. Sıfat sert, haşin, merhametsiz, şefkatsiz, acımasız, amansız, aman bilmez, insafsız.
    The relentless storm raged with fury.
  2. Sıfat fasılasız, arasız.