1. İsim kınama cezası
  2. azarlama(k), paylama(k), tekdir (etmek), takbih (etmek), kınama(k), serzeniş (yapmak).
ağır paylama
şiddetli tekdir
azarlama
şiddetli tekdir