restate a question

  1. Fiil bir soruyu başka bir biçimde sormak
  2. Fiil bir soruyu yeniden sormak
  3. Fiil soru yu başka bir biçimde sormak