restrict sb's powers within narrow limits

  1. Fiil birinin yetkilerini büyük çapta kısıtlamak