1. tekrar ele geçirme(k)/elde etme(k)/kazanma(k), bulma(k).
  to retrieve a lost pocketbook. to retrieve one's honor.
 2. düzeltme(k), islâh/tashih/telâfi etme(k), eski haline getirme(k).
  to retrieve one's fortunes. to retrieve a mistake.
 3. çaresini bulma(k).
 4. onarma(k), tamir etme(k).
 5. (av köpeği) vurulan avı alıp getirme(k).
  Some dogs can be trained to retrieve.
 6. kurtarma(k).
  to retrieve someone from ruin/from certain death.
 7. (oltayı) sarma(k), çekme(k)/toplama(k).
 8. (bilgisayaraın belleğindeki bilgiyi) açıklatma(k)/yazdırma(k).
 9. tazmin/telâfi etme(k).
servetine yeniden kavuşmak Fiil
itibarını yeniden elde etmek Fiil
bir zararı telafi etmek Fiil
bir zararı tazmin etmek Fiil
bir hatayı düzeltmek Fiil