1. Sıfat kıvrık, geriye/aşağıya doğru kıvrılmış/bükülmüş (yaprak).