1. İsim gürültü, patırtı, hengâme, velvele, şamata.
 2. İsim isyan, ihtilâl, kıyam, ayaklanma, baş kaldırma.
  call in the army to put down a riot: isyanı bastırmak
  için orduya başvurmak.
 3. İsim kargaşalık, hengâme.
 4. İsim ahlâksızlık, günahkârlık, sefahat, ahlâksız yaşantı.
 5. İsim cümbüş, işret, eğlenti.
 6. İsim hezeyan, taşkınlık.
 7. İsim gözalıcı görünüş, şaşaa, parlaklık, ihtişam, gösteriş, nümayiş.
  The garden is a riot of colors with all those roses.
 8. İsim son derece gülünç/komik/eğlendirici şey/kimse.
  I hear the new show is a riot , let's go and see it.
 9. Fiil gürültü/ patırtı/şamata etmek, kargaşalık/ hengâme çıkarmak, azmak, işi azıtmak, kudurmak.
  The crowds
  are rioting for more pay.
 10. Fiil isyan etmek, ayaklanmak, baş kaldırmak.
  They rioted against the government.
 11. Fiil sefih/ ahlâksız hayat sürmek, sefahat içinde yaşamak.
  riot in: sefahate dalmak.
  a wicked king
  who rioted in evil living.
 12. Fiil (para) har vurup harman savurmak, (zaman/para) israf etmek.
hayatını boşa harcamak Fiil
parasını har vurup harman savurmak Fiil
(US) zamanını boşa harcamak Fiil
(sahne oyunu) büyük başarı kazanmak Fiil
açlık grevi
kargaşa çıkarmak Fiil
bir isyanı bastırmak Fiil
isyanı bastırmak Fiil
ayaklanmaya neden olmak Fiil
bir ayaklanmanın başında olmak Fiil
ayaklandırmak Fiil
hapishane ayaklanması
ayaklanmaya kışkırtmak Fiil
bir isyanı bastırmak Fiil
isyanı bastırmak Fiil
ırk kavgası, ırklar arasındaki düşmanlıktan doğan kargaşalık. İsim
ırk ayaklanması
(a) azmak, işi azıtmak, başıboş/sorumsuz hareket etmek, gemi azıya almak, azgınlık/taşkınlık yapmak,
ele avuca sığmamak, kontroldan çıkmak, (b) (bitki) azmanlaşmak, dal budak salmak, her tarafı sarmak.
riot1.
esirlerin isyanı
bir ayaklanmayı bastırmak Fiil
öğrenci hareketleri İsim
ayaklanmayı polis kışkırttı
göstermelik ayaklanma
ayaklandırmak Fiil
İsyan Yasası: İngilterede 1715'te yapılan ve izinsiz toplanarak dağılma emrine uymayan 12 kişi veya daha
fazla topluluğu suçlu tutan yasa.
İsim
isyan ve halk ayaklanması
ayaklanma ve iç kargaşa sigortası İsim
isyan ve halk ayaklanması
isyan bölgesi
ayaklanmanın neden olduğu hasar
isyan bastırma tüfeği, yaralamaktan ziyade korkutan kısa namlulu tüfek. İsim
elebaşı
ayaklanmalarda görevli polis
kargaşa polisi
toplum polisi
çevik kuvvet İsim, Kamu Yönetimi
toplum polisi, ayaklanma ve isyanı bastıran polis ekibi. İsim
bir ayaklanmayı kuvvetle bastırmak Fiil
azarlamak, paylamak, tekdir etmek; gürültünün kesilmesini emretmek; suçlamak, itham etmek.