1. planter
  2. flower pot
  3. flowerpot
  4. cruse
  5. (Fr.) jardiniere
  6. vase
pot plant

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Pişmiş topraktan çeşitli şekillerde yapılan ve ... çiçek yetiştirmeye yarayan kap