bir arazinin maliki olmak nedeniyle o arazi üzerindeki diğer şeylerin üzerinde haiz olunan mülkiyet hakkı
  1. Tuesday
life raft İsim, Denizcilik
life raft
tuesday

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Pazartesi ile ... üçüncü günü

Tiftikten yapılmış ince kumaş