salı

bir arazinin maliki olmak nedeniyle o arazi üzerindeki diğer şeylerin üzerinde haiz olunan mülkiyet hakkı
  1. Tuesday
life raft Noun, Maritime Traffic
life raft
tuesday

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Pazartesi ile ... üçüncü günü

Tiftikten yapılmış ince kumaş