salı

bir arazinin maliki olmak nedeniyle o arazi üzerindeki diğer şeylerin üzerinde haiz olunan mülkiyet hakkı
  1. Tuesday
life raft
tuesday

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Pazartesi ile ... üçüncü günü

Tiftikten yapılmış ince kumaş