1. dokunaklı
  2. iğneleyici ve küçümseyici
  3. müstehzi
  4. alaycı
  5. iğneleyici
  6. iğneli
iğneli söz