1. rush
  2. reed
  3. wicker
  4. wattle
  5. sedge
  6. withy
  7. İsim, Müzik instrument
  8. a stringed instrument
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw
and plaiting materials (NACE code: C16)
İsim, Sanayi ve Zanaatler
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (NACE code: C16.2.9) İsim, Sanayi ve Zanaatler
wind instrument
reed pen
great green goby İsim, Hayvan Türleri
beige
troubadour
bard
minstrel
minstrelsy
string

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Her çeşit ... isim, çalgı
  2. Sepet, iskemle, hasır vb
  3. Sonuna geldiği kelimelere “yapan, eden, hazırlayan” ... usûlüyle birleşik sıfatlar yapar

Genel kurallara ... dışı, müstesnâ