1. İsim, Din ve İnanç alim
  2. İsim bilgin, âlim.
  3. İsim öğrenci, okullu.
  4. İsim burslu öğrenci.
  5. İsim bilim/edebiyat dalında derin araştırma yapan kimse.
Büyük Alimler Heyeti Özel Isim, Kurum İsimleri
fukaha İsim, Din ve İnanç
İslam fukahası Özel Isim, Din ve İnanç
ulema İsim, Din ve İnanç
hatırı sayılır bir bilgin olmak Fiil
birini bilgin yetiştirmek Fiil
gündüzcü öğrenci
titiz bilim adamı
büyük bilgin
fıkıh alimi İsim, Din ve İnanç
fıkıh bilgini İsim, Din ve İnanç
fakih İsim, Din ve İnanç
fıkıhçı İsim, Din ve İnanç
büyük bilgin
hadis bilgini İsim, Din ve İnanç
muhaddis İsim, Din ve İnanç
bilgin sayılmak istemek Fiil
kelamcı İsim, Din ve İnanç
hukuk bilgini
ilkokul öğrencisi
tefsirci İsim, Din ve İnanç
tefsir alimi İsim, Din ve İnanç
müfessir İsim, Din ve İnanç
saygıdeğer bilgin
(Br) aylık öğretim kartı