scholar

  1. Noun, Religion-Faith alim
  2. Noun bilgin, âlim.
  3. Noun öğrenci, okullu.
  4. Noun burslu öğrenci.
  5. Noun bilim/edebiyat dalında derin araştırma yapan kimse.
Büyük Alimler Heyeti Proper Name, Organizations
fukaha Noun, Religion-Faith
İslam fukahası Proper Name, Religion-Faith
ulema Noun, Religion-Faith
hatırı sayılır bir bilgin olmak Verb
birini bilgin yetiştirmek Verb
gündüzcü öğrenci
titiz bilim adamı
büyük bilgin
fıkıh alimi Noun, Religion-Faith
fıkıh bilgini Noun, Religion-Faith
fakih Noun, Religion-Faith
fıkıhçı Noun, Religion-Faith
büyük bilgin
hadis bilgini Noun, Religion-Faith
muhaddis Noun, Religion-Faith
bilgin sayılmak istemek Verb
kelamcı Noun, Religion-Faith
hukuk bilgini
ilkokul öğrencisi
tefsirci Noun, Religion-Faith
tefsir alimi Noun, Religion-Faith
müfessir Noun, Religion-Faith
saygıdeğer bilgin
(Br) aylık öğretim kartı