see how the land lies

  1. Fiil işlerin nasıl gelişeceğini görmek
  2. Fiil durumun ne olduğunu anlamak