1. eighth

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sekiz sayısının sıra sıfatı; sırada yeri ... sonra, dokuzuncudan önce olan