sekizinci

  1. eighth

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Sekiz sayısının sıra sıfatı; sırada yeri ... sonra, dokuzuncudan önce olan