service economy

  1. hizmet ekonomisi
  2. bir ekonomi içinde hizmet sektörünün toplam verimi
  3. imalat endüstrisine değil de
  4. hizmete dayalı ekonomi