service period

fiili hizmet süresi İsim, Hukuk
hizmet dönemi
hizmet değerlendirme süresi