settled area

  1. İsim, İnşaat yerleşim alanı
  2. İsim, İnşaat yerleşim yeri
  3. İsim, İnşaat yerleşim bölgesi
seyrek yerleşme bölgesi
dağınık nüfuslu bölge
seyrek yerleşme bölgesi