1. Fiil to gladden
  2. Fiil to laugh
  3. Fiil to feel glad
  4. Fiil to feel happy
  5. Fiil to rejoice
  6. Fiil to delight
to glory in something Fiil
to triumph Fiil
to be pleased at the news Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Sevinç duymak, ... hoşnut olmak