1. omuz silkme(k).
    He shrugged (his shoulders) saying he didn't know and didn't care. He answered with
    a shrug (of the shoulders).
  2. kısa (belden yukarı) süveter/ceket.
omuz silkmek Fiil
önem vermemek, umursamamak, aldırış etmemek
kötü haberler karşısında omuz silkmek Fiil