1. (a) hapsetmek, (b) tamamen kapa(t)mak, (c)
    k.d. sus(tur)mak, ağzını kapa(t)mak.
mücevherlerini kasaya kapatmak Fiil
!: (a) bahse var mısın? kendine güveniyorsan çık meydana! (b) ya iddianı ispat et, ya da sesini kes.
kesmek (argo) Fiil
bir evi kilitlemek Fiil
bir limanı kapatmak Fiil
bir mahkûmu hapsetmek Fiil
evi kapamak Fiil
dükkân kapamak Fiil
dükkânı kapatmak Fiil
evi kapamak Fiil
Kapa çeneni! Cümle
Kes sesini! Cümle
dükkânı kapamak, işini terketmek.
birini hapse tıkmak Fiil