silent consent

  1. sükût ile verilen muvafakat
  2. Fiil sessiz durarak rıza gösterdiğini belirtmek