1. İsim tek-kesim, kıymetli taşın üst ve altta sekizer yüz olacak şekilde kesilmesi.
tek yönde kesen (eğe). Sıfat