1. Fiil hecelemek, yazılışını harf harf söylemek.
 2. Fiil (hece/sözcük) oluşturmak.
  C A T spells cat.
 3. Fiil söylemek.
 4. Fiil belirtmek, ifade etmek, anlamına gelmek, demek olmak.
  This delay spells disaster for us: Bu gecikme
  bizim için felaket demektir.
 5. Fiil nöbetini/görevini devralmak, serbest bırakmak.
 6. Fiil (a) dinlenme/paydos vermek, (b) dinlenmeye geçmek, paydos etmek.
 7. İsim büyü, afsun, sihir.
  cast a spell on: büyülemek, teshir etmek, kuvvetle etkilemek.
 8. İsim büyüle(n)me, kuvvetli etki altında kalma, kuvvetle etkileme.
 9. İsim nöbet, nöbet vakti, iş nöbeti.
 10. İsim hastalık nöbeti, kriz.
 11. İsim süre, zaman, müddet.
 12. İsim (hava) dalga.
  a hot/cold spell: sıcak/soğuk (hava) dalgası.
sıtma nazarlığı: sıtmayı önlediği veya tedavi ettiğine inanılan nazarlık/tılsım/büyü.
büyüyü bozmak Fiil
breathing space ile ayni anlama gelir. dinlenme veya düşünme fırsatı/olanağı/zamanı, rahat nefes alabilme olanağı.
soğuk dalgası İsim
büyülenmek Fiil
birinin çekiciliğine kapılmak Fiil
yağmur dönemi
kısa bir süre dinlenmek Fiil
(ihracat) düşme dönemi
tılsımlı
büyülenmiş Sıfat
yanlış yorumlamak Fiil
anlamını saptırmak Fiil
harfleri ters yazmak Fiil
yazım denetimi Bilgi Teknolojileri
muhalefette kısa süre
depresyon krizi
güzel havanının hüküm sürdüğü dönem
(a) güçlükle/heceleyerek okumak/sökmek, (b)
k.d. ayrıntılarıyla/bir bir söylemek, iyice/etraflıca
izah etmek, açıklamak, (c) kısaltmadan/tam olarak yazmak.
ölüm hükmü vermek Fiil
birinin büyüsü altında kalmak Fiil
teshir etmek Fiil
birini büyülemek Fiil
birine büyü yapmak Fiil
birini büyülemek Fiil
ilkbaharda soğuk dalgası İsim