spiritual death

  1. death ile ayni anlama gelir. manevî ölüm, lûtfu ilâhiden yoksunluk.
  2. manevî ölüm, lûtf-u ilâhiden yoksunluk.