spread something over

birşeyi birşeye sürmek Fiil
birşeyi birşeyin üzerine sürmek Fiil
birşeye yayılmak Fiil
birşeyi kaplamak Fiil