stick to one's views

  1. Fiil görüşleri üzerinde ısrar etmek
  2. Fiil görüşleri üzerinde israr etmek