stick together

  1. Fiil birbirine destek olmak
  2. Fiil ayrılmamak
  3. Fiil bir arada olmak
  4. Fiil birlik olmak
anca beraber kanca beraber